Jenoptik VarioCAM hr research 780

A termográfia elmélete

Alkalmazási területek

Termográfiai eszközök

  Általános információk
      Hőkamera-típusok
      Műszaki paraméterek
      Kiválasztási szempontok
      Pixelméret/látómező

  Termékkínálat
      Kézi infrahőmérők
      Hordozható hőkamerák
      Telepített hőkamerák
      Termográfiai szoftverek

Szolgáltatások

Szakmai előadások

Hőkép-galéria

Szakmai publikációk

Aktuális időpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2022
webmaster: erJogi nyilatkozat

Hőkamerák műszaki paraméterei (1)

Spektrális méréstartomány
A termográfia számára szolgáló hullámhossztartomány két, a 3(2)...5 µm vagy a 8...14(12) µm intervallumra korlátozódik, ami az ún. rövidhullámú ill. hosszúhullámú atmoszférikus ablak kihasználásából adódik. Mivel az atmoszféra többnyire tökéletesen átereszti a hosszúhullámú hősugárzást, így ez a tartomány a szabadban, nagy távolságoknál történő mérésre igen alkalmas. Az atmoszféra elemei - a vízpára, széndioxid, szénhidrogének, stb. -  a rövidhullámú tartományt pedig már néhány méteres távolságon túl képesek erősen befolyásolni (csillapítani). Ami hátránynak látszik, annak van egy pozitív hatása is: a lángok, égési gázok, stb. hőmérséklete a rövidhullámú termográfiával határozható meg, míg a hosszúhullámú tartományban átlátszók. Amennyiben infravörös sugárzást áteresztő ablakon keresztül kell mérni, az ablak anyagának spektrális tulajdonsága alapján döntendő el a hőkamera mérési hullámhossz-tartománya. Végül a tárgy spektrális emissziós tényezője is befolyásolhatja a választandó hullámhossz-tartományt (pl. üveg esetén).

Rövidhullámú hőkép
Gyenge képminőség (rossz hőmérséklet-felbontás)
Legmelegebb pont: lámpatest az üvegen túl
(középhullámú hőkamera: átlát az üvegen)
Hosszúhullámú hőkép
Kíváló képminőség (jó hőmérséklet-felbontás)
Legmelegebb pont: ablakkeret felső széle
(hosszúhullámú hőkamera: nem lát át az üvegen)

Hőmérsékletfelbontás
Különösen akkor, amikor a mérendő tartomány a szobahőmérséklet és méréstartomány alsó határa közé esik, a hőmérsékletfelbontás határozza meg döntően a képminőséget. A "NETD" (noise equivalent temperature difference) az a tárgyhőmérséklet-különbség, amely a hőkamera saját (elektronikus, jeldigitalizálási stb.) zajának effektív értékének (rendszerint 30 °C-nál mérve) felel meg. (A hőkamera tehát ennél kisebb hőmérséklet-különbséget már nem képes detektálni.) Ez az érték a tárgy hőmérsékletének csökkentése esetén egyre erősebben befolyasolja a képminőséget, különösen a rövidhullámú készülékek esetén. (Lásd a fenti példát.)

TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzői jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint hő- és fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerző előzetes írásos engedélyével megengedett.