Jenoptik VarioCAM hr research 780

A termográfia elmélete

    Sugárfizikai alapok
    Valós mérési körülmények
    Méréstechnikai áttekintés

Alkalmazási területek

Termográfiai eszközök

Szolgáltatások

Termográfiai képzés

Hőkép-galéria

Szakmai publikációk

Aktuális időpontokCopyright: Rahne Eric 2007-2018
webmaster: erJogi nyilatkozat

A fekete test (ideális sugárzó) fizikai modell
A gyakorlatban előforduló testek igen sokféle sugárzási tulajdonságot mutatnak. A valóságos tárgyak tulajdonságainak kezelésére bevált az ideális sugárzási tulajdonságokat mutató modelltestre vonatkozó egyszerűsített összefüggések alkalmazása és azok hozzáigazítása a tárgyalt test sajátosságaihoz. Ez az "ideális sugárzó" modelltest a sugárzásfizikában az ún. "fekete test". Ez a test valamennyi azonos hőmérsékletű test közül a lehető legnagyobb hősugárzással rendelkezik. (Ugyanis a "fekete test" ideális sugárzó, azaz 100%-os emissziós tényezővel bír.)
Megjegyzés: a PLANCK féle törvény a fekete test sugárzási tulajdonságát írja le.

A valódi testek tulajdonságai
Az úgynevezett fekete test az ideális fizikai sugárzó modellje, amely nélkülözhetetlen a termográfiai alapelvek tanulmányozásánál. A gyakorlatban vizsgált tárgyak viszont többé-kevésbé eltérnek ettől a modelltől, ezért fontos, hogy számoljunk e különbségek hatásával a mérésnél. Az eltérések figyelembe-vételére az emissziós tényező (ε) szolgál, amely egy test infravörössugár-kibocsátási képességét írja le. Az ideális sugárzó - a fekete test - emissziós tényezőjének értéke 1, vagyis 100 százalékosan kibocsátja azt a hősugárzást, ami a hőmérséklete alapján a PLANCK-féle sugárzási törvény szerint várható. A valódi testek sugárzási képessége elmarad a fekete test modelltől (tehát ε<1), és emissziós tényezőjük függhet a hullámhossztól és a hőmérséklettől is.

Ezen kívül bizonyos paraméterek szintén befolyásolhatják a kibocsátott hősugárzás összetételét és mennyiségét, valamint ezáltal a sugárzás alapján végzett hőmérsékletmérés eredményét:

  • anyagösszetétel (felületi !)
  • a felület érdessége
  • a megfigyelési (rálátási) szög
A hosszúhullámú tartományban számos nemfémes anyagot nagyértékű, viszonylag állandó, a felület kialakításától majdnem független emissziós tényező jellemez. Jó példa erre az emberi bőrfelület és sok ásványi szerkezet, továbbá a műanyagfestékkel bevont felületek. A fémek emissziós tényezője rendszerint kicsi, ráadásul nagymértékben függ a felületi jellemzőktől, és csökken a hullámhossz növekedésével.

VISSZA    TOVÁBB

A weboldal tartalmát szerzői jogok védik, ezért az írások, ábrák, valamint hő- és fényképek másolása, tárolása és publikációja csak a szerző előzetes írásos engedélyével megengedett.